2 / 5
Besøksinformasjon (Hytte og dato)


Gjesteinformasjon

VISA og MasterCard-betaling via Netaxept
Beskrivelse av tjeneste og hvilke persondata som registreres:
Systemet er en betalingsløsning for Bodø og Omegns Turistforening sine hytter.
Følgende data blir registrert og lagret:
Navn på de som har overnattet, hvilken hytte det er overnattet på og hvilken dato, og hvilket beløp som er betalt, epost til den som betaler.
Kortdata er kryptert og ikke tilgjengelig for BOT.
Hvordan behandles data:
Betaling for besøk sammenholdes med besøksprotokoll fra hyttene, slik at betaleren slipper å få tilsendt faktura for oppholdet.
Data lagres for statistikkformål i inntil 15 måneder etter at betalingen ble gjennomført, deretter slettes data.
Hvem kan data deles med: Ingen.
Hvordan kan jeg slette min informasjon:
Etter at betalingen er sammenholdt med besøksprotokoll, kan den slettes dersom du ønsker det. Send i så fall epost til post@bot.no